terug naar de startpagina
 

Marilou van Eekeren-van den Broek

  < home

Privacybeleid praktijk fysiotherapie M. van Eekeren BV

1. In de persoonsgegevens worden de NAW-gegevens, de financiële gegevens die beperkt zijn tot de zorgverzekering en de medische gegevens voor zover relevant voor de behandeling door de fysiotherapeut opgeslagen.

 

2. Het doel van de gegevensverwerking is het doelmatig fysiotherapeutisch behandelen van de klant en het juist declareren van de kosten bij de juiste zorgverzekeraar.

 

3. De gegevens worden opgeslagen op een PC die zich in de praktijkruimte bevindt en in een softwareproduct bij een softwareleverancier (Intramed) bewaard.

 

4. De beveiliging: de softwareleverancier waar de gegevens worden bewaard is beveiligd volgens de NEN-norm. De PC is beveiligd met een wachtwoord dat voor elke medewerker persoonlijk is ingesteld. Het inloggen in het systeem is beveiligd met twee wachtwoorden.
De correspondentie naar verwijzers gaat via ZorgMail, een beveiligde mailmethode.

 

5. De bewaartermijn van de gegevens is 15 jaar.

 

6. Elke medewerker is individueel verantwoordelijk voor het opslaan van de persoonsgegevens van de patiënten die hij / zij behandelt.

 

7. De betrokkenen hebben het recht hun gegevens in te zien, te corrigeren en het recht op verwijdering. Er is verder het recht op dataportabiliteit van de gegevens zoals die door de betrokkenen direct zijn aangeleverd. Er is een werkprotocol voor deze dataportabiliteit.

 

In geval van datalekken wordt dit gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in de vorm van een incident. Alle datalekken worden door de praktijk geregistreerd.

   

Uw behandeling

    Behandelmogelijkheden
    Ademhaling
    Heup, knie en enkel
    Revalidatie na operatie
    Bekkenbodem en zwangerschap
    Schouder, elleboog en pols
    Werkplekonderzoek
    Sportblessures
    Rug en nek
    Hoofdpijn
    Overige
   

Vergoeding

    Toegankelijkheid
    Verzekering
    Tarieven
   

Samenwerking

    Artsen
    Paramedici
    Thuiszorg
    Fitnesscentrum
    Bekkentherapie
    Oedeemtherapie
   

Medewerkers

     
   

Contact

     
   

Links

     
   

Wetgeving

     
   

Privacybeleid